Forskelle og forskelle mellem katolikker og protestanter

I det 50 år efter Kristi fødsel grundlagde hans tilhængere og dem, som troede på dem, den ortodokse kristne kirke, som stadig eksisterer i dag. Fra grundens dag var der fem kristne kirker. Det tog otte århundreder for den ortodokse kirke at udarbejde sine traditioner og lære. Til dette skabte alle fem kirker det økumeniske råd, hvor de lavede fælles beslutninger om religiøse spørgsmål af varierende kompleksitet.

Derfor kaldes den ortodokse kirke også katedralen, hvis det var nødvendigt at træffe en vigtig beslutning for kirken, så samlede repræsentanter for alle kirker i katedralen og valgte sammen deres egen vej. Alle de traditioner og læringer, der blev skabt, ændrede sig ikke i den ortodokse kirke til i dag. I første omgang bestod den ortodokse kirke af kirker, der ikke havde noget fælles og forenet kun ved tro på Jesus Kristus, det er: græsk, syrisk, russisk, Jerusalem, romersk og andre.

I forbindelse med forskellige historiske begivenheder i 1054 blev den kristne kirke opdelt i katolikker og ortodokse. I det sekstende, begyndelsen af ​​det syttende århundrede skete der en ny skis i den katolske kirke. Der var kristne, der ikke var enige om visse innovationer skabt af den katolske præster, der blev ledet af Romas pave. Sådanne troende blev senere kaldt protestanter.

I 1517 optrådte en mand i Tyskland, der med rette kan kaldes den protestantiske tros forfader. En munk ved navn Martin Luther beskyldte den katolske kirke og dens tjenere om at søge personlig gevinst i kirkesituationer og hævdede, at de ikke er interesserede i tro på Gud, men kun sølv og guld. Derudover gennemførte han oversættelsen af ​​Bibelen fra latin til sit eget tyske sprog og antog, at alle er fri til at fortolke det på sin egen måde. Faktisk er protestanter katolikker, der ønskede at afskaffe og revidere nogle af de katolske præsers ændringer.

Katolikker og protestanter, hvem er de?

Katolikker - troende beviser vestlig kristendom eller katolicisme, som dukkede op efter den kristne kirkes sammenbrud til den vestlige (katolske) og østlige (ortodokse).

Protestanter er kristne troende, der som følge af de ændringer, der fandt sted i den katolske kirke, blev adskilt fra hende.

Hvad er forskellen mellem dem?

Katolske kirker i alle lande er forenet i en og forvaltet af paven. Protestanter har ikke en sådan centralisering, og de er også inddelt i forskellige religiøse bevægelser: Den lutherske kirke, den anglikanske kirke osv., Mens der blandt dem er en del fragmentering i det nuværende selv. Alle protestanter er forenet udelukkende af uhørlig tro på Jesus Kristus.

katolikker

Derudover er der mindre forskelle mellem katolikker og protestanter. For eksempel er katolske præster forbudt at gifte sig, mens protestanter ikke har sådanne begrænsninger. I den katolske kirke er der forskellige klosterbestillinger, der stammer fra korstids tid. Der er intet som en protestant. Katolikker kan kun have mænd som præster, og deres religiøse modstandere møder meget ofte kvinder, der er ordineret til præstedømmet.

I katolicismen, for at vedtage en religion, er det sædvanligt at døbe børn så tidligt som børn, protestanter mener, at en person bør træffe en beslutning om at vedtage deres religion selv, og derfor begynder de at døbe kun mennesker i voksenalderen.

Katolikker ærer Jomfru Maria, Guds Moder og Menneskesikkerhedens Beskytter. Protestanter er fundamentalt uenige og afviser sådanne lære af den katolske kirke. Der er syv sakramenter i den katolske kirke; protestanterne tager kun to af dem, det er dåb og nadverden. Nogle religiøse bevægelser af nadverden er helt fraværende.

Til katolikens rite bruger kun usyrede brød, protestanter lægger ikke vægt på dette.

Enhver katolsk troende bør tilstå en præst mindst en gang om året; protestanter anser ikke for en tilstedeværelse mellem dem og gudsmæglere nødvendige. Katolikker respekterer ikonerne, korset, malerierne på hvilke de hellige er afbildet. Protestanter ære hverken ikoner eller korset, og afviser dem.

protestanter

Leder resultaterne, 10 katolske forskelle fra den protestantiske

 1. Enhed er til stede i den katolske kirke, katolikker rundt om i verden lytter til pavens mening, protestanterne har ikke denne enhed.
 2. I katolikker kan kun mænd ordineres til præstedømmet; i protestanter kan enhver, uanset køn, blive præst og dedikere sit liv til Gud.
 3. Katolikker kan døbes i enhver alder; i protestanter kan kun en person i voksenalderen døbes.
 4. Den protestantiske kirke benægter den hellige tradition.
 5. I den katolske kirke ærer de jomfru Maria, for protestanter er hun bare en ideel kvinde.
 6. Der er syv sakramenter til katolikker, men der kan slet ikke være nogen for protestanter.
 7. Katolikker tror på syndiges lidelser efter døden. Protestanter tror kun i den sidste dom og beder ikke for de døde.
 8. I katolikker anvendes kun usyret brød i fællesskab; protestanter kan bruge enhver form for brød.
 9. En katolsk må tilstå en præst, en protestant er kun tilstået for Gud, de har ikke brug for en præst for dette.
 10. Protestanter har ikke en fælles accepteret form for tilbedelse og ritualer.
 11. Den protestantiske kirke genkender ikoner, kryds, billeder af helgener, dette accepteres ikke af protestanter.

Anbefalet

Hvad er historien anderledes end historien?
2019
Hvad er forskellen mellem en teknisk plan og et teknisk pas?
2019
Hvad er forskellen mellem implantation og proteser?
2019