Hvad er forskellen mellem politiet og Rosgvardia?

Rusland er som juridisk stat forpligtet til at beskytte borgernes ro og velfærd . For at nå dette mål blev særlige ledelsesorganer organiseret. Grundlaget for deres aktiviteter er lovgivningen i Den Russiske Føderation. Alle kender til eksistensen af ​​sådanne strukturer som politiet og Rosgvardiya, men det er ikke altid klart, hvordan de adskiller sig.

Det er dog nødvendigt at vide for at kunne interagere med disse organisationer på en lovlig måde.

Politi - retshåndhævende myndigheder

Efter indførelsen af ​​visse reformer af præsidenten dannede indenrigsministeriet i Den Russiske Føderation en sådan retshåndhævende myndighed - politiet. Politiet optrådte den 7. februar 2011 for størstedelen af ​​medarbejderne i det tidligere opløste politi. Fremkomsten af ​​en sådan organisation har signifikant styrket borgernes retlige beskyttelse og godkendt politiets gennemførelse af handlinger i overensstemmelse med protokoller og forordninger.

I enkle ord skal hver politibetjent udføre visse handlinger og overholde visse regler. Disse regler er nødvendige for at kontrollere retsstatsprincippet, opnå visse mål for opbygningen af ​​Indenrigsministeriet samt opretholde disciplinen i den udøvende afdeling.

Politiopgaver

Som en af ​​de statslige strukturer har politiet sine egne opgaver. Udførelse af dem bestemmer eksistensen af ​​denne enhed. Politiets hovedopgaver omfatter:

  1. Beskyttelse af Ruslands liv, sundhed og rettigheder . Politifolk er forpligtet til at fastsætte, forhindre og hindre handlinger, der medfører fare for borgernes liv eller sundhed samt krænke deres rettigheder. Således har enhver politibetjent ved udførelse ingen ret til at nægte bistand til borgerne, da dette er i modstrid med charteret.
  2. Kampen mod organiserede kriminelle grupper . Der er visse enheder, der arbejder mod organiserede kriminalitetsgrupper. Dette hjælper med at undgå beslaglæggelse af magt, forekomsten af ​​røveri, og i nogle tilfælde udførelse af en kæde af alvorlige forbrydelser. Faktisk er organiserede kriminalitet grupper tilbøjelige til at planlægge og udføre flere forbrydelser, så indenrigsministeriet forsøger at kontrollere disse grupper.
  3. Kampen mod økonomiske forbrydelser . Spørgsmålet om økonomiske forbrydelser er ikke ualmindeligt i et lovligt land. En af de typiske situationer er forbrugssvig og ulovlig iværksætteri. Det er politiet, der modvirker denne type forbrydelser.
  4. Straffedomstol . Indirekte påvirker de tre foregående punkter - den strafferetlige undersøgelse. Indfangning af særligt farlige kriminelle såvel som flygtninge udføres. Derudover identificerer efterforskerne ofrene og søger efter de manglende.
  5. Kontrol af administrativ ret . I nogle tilfælde, der er fastsat ved lov, har en politibetjent ret til at træffe beslutninger om administrativ straf. Dette gør det muligt at straffe lovovertrædere uden at gå til retten. Det kan dog appelleres i retten, hvis der er uenighed.
  6. Vejinspektion . En separat opgave med denne struktur er at overvåge overholdelse af regler og regulering af trafik. Dette hjælper med at reducere antallet af ulykker.

Rosgvardiya - strømafskærmning

Ofte er det på hovedstaden i hovedstaden, at man kan mærke afskedigelser af vagter. Men denne form for udøvende service er helt anderledes end den foregående. For det første underordner politiet for indenrigsministeriet og Rosguard udelukkende til præsidenten. For det andet, politimanden til tider mere, men de har ikke tunge våben. I modsætning til dem er vagterne udstyret med maskingeværer, fly og tanke. Selvfølgelig er der forskellige opgaver, der står overfor Rosguard-løsningen.

Hovedopgaverne omfatter:

  1. Deltagelse i beskyttelsen af ​​den offentlige orden . Dette er en fælles opgave for begge strukturer. For politi enheder er dette en primær opgave, i modsætning til rosguards, som er forpligtet til at udføre visse kommandoprocedurer.
  2. Sikring af statens territoriale integritet . Beskyttelse af statsgrænser og bekæmpelse af separatisme er vagtens vigtigste mission. Desværre kan det i nogle tilfælde påvirke ytringsfriheden. Vi kan trods alt uskyldige borgere arresteres og udtrykke deres mening om statens og dets individuelle territoriers integritet.
  3. Bekæmpelsen af ​​terrorisme . Sammen med andre strukturer i Indenrigsministeriet udvikler Rosguard et sæt foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme og ekstremisme. Formålet er at organisere retsstatsprincippet og beskytte rettigheder og friheder for borgerne i Den Russiske Føderation.
  4. Beskyttelse af præsidenten samt embedsmænd . Præsidenten, som repræsentant for regeringen og en statsledende person, skal have beskyttelse mod staten. Således for tjenestemænds behagelige arbejde virker en sådan løsrivelse i form af "personlig beskyttelse".

Hovedforskellen mellem strukturer

Så sammenfattende konkluderer vi, at disse er helt forskellige strukturer i Ruslands ministerium for indenrigsanliggender. De adskiller sig i antallet af personale, i jurisdiktion, opgaver, underordnede, i uddannelsesniveauet og våben.

De har også nogle fælles opgaver, men forskellene er stort set ret store, det giver dig mulighed for at organisere to forskellige i retning af organisationen med forskellige kommandanter. Alt dette giver dem mulighed for korrekt at udføre deres vanskelige service.

Anbefalet

Judo eller Taekwondo: en sammenligning, og som er bedre at vælge
2019
Hvilket stål er bedre end D2 eller AUS-8 og hvordan de adskiller sig
2019
Svin eller Saiga - en sammenligning og hvad der er bedst at vælge
2019