Hvordan er kriminalitet forskellig fra forseelse?

Hvis en person overtræder lovbestemt forbud, kan hans adfærd tilskrives enhver form for lovovertrædelse: kriminalitet eller forseelse. Det afhænger af, hvordan sociale relationer reguleres i dette lovområde.

De fælles tegn, der besiddes af alle lovovertrædelser, er deres ulovlighed og fare for samfundet. De bliver de kriterier, hvormed de afgrænser handlingerne og henviser dem til en forbrydelse eller til lovovertrædelse.

Kriminaliteten

Kendetegnende for dem tager straffelovgivningen hensyn til tegnene på både objektive og subjektive. Ja og andre juridiske grene, skal de også tages i betragtning, når det er nødvendigt at få det mest præcise svar på spørgsmålet om, hvordan en gennemført gerning skal klassificeres.

Først og fremmest kendetegnes forbrydelser af deres grad af fare . Enhver overtrædelse er en overtrædelse af forhold i samfundet, der er beskyttet ved lov, hvilket betyder, at den indeholder en social fare. Dens ret høje grad skelner kriminalitet fra andre lovovertrædelser, og dens forskellige omstændigheder bestemmer det.

Kun en straffelov bestemmer for forbrydelser, og dens konsekvenser bliver en strafferegister og en strafferetlig dom, der pålægges af retten.

Kriminaliteten kan også skelnes ud fra arten af ​​de konsekvenser, der opstår efter at handlingen er begået. Kriminalitetens sammensætning bliver f.eks. Påvirkningen af ​​alvorlig sundhedsskadeliggørelse som følge af identificerede krænkelser af arbejdstagerbeskyttelse.

Loven er anslået som en forbrydelse baseret på dets kommission og mål . For eksempel er fast ejendomstransaktioner, der er bevidst ulovlige, fordi de blev lavet af embedsmænd, der er interesseret i dette til et legale formål, en forbrydelse. I ethvert andet tilfælde er det en disciplinær lovovertrædelse.

Enhver forskel gøres lettere, hvis der er en lov, der tydeligt angiver, om det er muligt at tildele den udførte handling til lovovertrædelser, eller er det en forbrydelse. Og dens objekter er menneskeliv, statssikkerhed. Listen over sådanne objekter er meget bredere og mere specifik. I dag omfatter det:

  • Enhver ejendom.
  • Personlige interesser.
  • Fred og sikkerhed.
  • Miljøet.
  • Forfatningsmæssig orden osv.

forseelse

Disse handlinger er ulovlige, men de udgør ikke en særlig fare for samfundet. På grund af dette er straffen for at begå dem ikke så alvorlig - en straf og kommer ofte kun ned til en advarsel.

Det sker, at de skyldes uagtsomhed, og endda forsømmelse af sociale regler og regler, der henviser til mindre overtrædelser.

Forseelser er forskellige og afhænger af livets sfære, der er berørt:

Disciplinært . Sådan misbrug omfatter overtrædelser af disciplinen: arbejdskraft og akademikere, militær og service. Og straffe, som f.eks. Simpel beklagelse eller endog streng overførsel i en periode til arbejde med lavere løn eller lavere stilling, muligvis afskedigelse, tjener som straf for dem

Disse sanktioner har ret til at pålægge en virksomhed eller organisation, en institution, hvor der oprettes særlige organer til dette formål. De kan kun pålægge en straf inden for en måned efter opdagelsen af ​​gerningen.

Administrative . Formålet med offentlig orden og borgerlige frihedsrettigheder, statsejendomme og historiske og arkitektoniske monumenter, miljø, arbejde og sundhed bliver genstand for misbrug.

Korrigerende arbejde og bøder kan bruges som straf, selv arrestering i 15 dage og konfiskation. Pålagt det skal være senest et år efter gennemførelsen. Behandling af sådanne overtrædelser og pålæggelse af sanktioner - inden for de autoriserede organers indflydelse.

Civilret . Disse handlinger er også ulovlige og socialt skadelige, men de betragtes ikke som socialt farlige. Dette er skade for organisationen eller individet og deres ejendom som følge af ulovlige handlinger, ulovlige transaktioner, manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtelser fra parterne, spredning af offensive rygter, bevidst falsk, krænkelse af ophavsretten mv.

Som en straf for et sådant misbrug skal kompensere for moralsk skade, for at kompensere for erstatning, for at genoprette de krænkede rettigheder.

Immoral . Voldelige handlinger, som regel, af bevidst karakter, rettet mod en person, når moralske normer overtrædes. For eksempel angreb, forfølgelser udtrykt i offentligheden, vold i form af uddannelse, efterspørgsel efter bestikkelser, udseendet af en beruset stat på et offentligt sted, mindreåriges inddragelse i at drikke alkohol. Deltagerne i sådanne sager er oftere ansatte i uddannelsesinstitutionerne.

Hvis beviset for overtrædelsen er bevist, kan lovovertræderen afskediges, og en tilsvarende post vil fremgå af hans ansættelseskonto. For en person, der ikke er relateret til uddannelsesaktiviteter, anvende andre sanktioner.

Sådanne forseelser er særlig vanskelige for sagen og især for pålæggelse af straf. Enhver straf pålægges inden for en måned fra det øjeblik, hvor opdagelsen er fundet, og fra Kommissionen - seks måneder.

Hvad er forskellen mellem lovovertrædelse og lovovertrædelse?

  1. Kriminaliteten er begået med ondsindet hensigt, omtanke og forberedelse og dermed mere farlig. Misbrug - Handlingen er som regel ubevidst, spontan.
  2. Kriminaliteten vil helt sikkert medføre straf i henhold til straffeloven og strafferegistre. For misbrug er etableret ansvar for arbejdskraft, administration, familie, civile, koder og forskellige vedtægter.

Det menes, at enhver forbrydelse, der gik ustraffet, fører til en forbrydelse. Så du ikke behøver at lede efter forskellen mellem disse begreber og gætte hvilken straf der følger efter loven, være en lovlydende borger, følg sociale normer og regler.

Anbefalet

Hvad er forskellen mellem cellulært polycarbonat og monolitisk polycarbonat?
2019
Hilak Forte eller Maksilak - forskellene og hvad der er bedre
2019
Hvad er forskellen mellem kollektor og børsteløs motor?
2019