Kommerciel og social leje: beskrivelse og forskelle

Socialt ansættelsesforhold samt kommerciel udlejning er to begreber, der er direkte relateret til udlejning af boliger. Mange potentielle lejere forsøger at forstå, hvad de væsentligste forskelle er mellem de to typer af kontraktmæssige forhold og hvilken mulighed det er tilrådeligt at stoppe valget.

Advokater forsøger at overholde gældende lovgivning og bemærke betydningen af ​​ikke kun at udarbejde kontrakter om udlejning af boliger, men også muligheden for at forstå, hvad de vigtigste forskelle er. Den juridiske løsning på spørgsmål vedrørende udlejning er af reel interesse for hver af de to parter.

Typen af ​​kontrakter bestemmes af udlejerens rettigheder til boligareal, fordi det objekt, der udbydes til udlejning, kan privatiseres, arves af en retsafgørelse, doneret, erhvervet, officielt eller modtaget under udvekslingen.

Social boligudlejning: hvad er det?

Den sociale kontrakt udføres på grundlag af kapitel 8 i artikel 60 i den russiske føderationskodeks. Ejeren (huslejer) skal give lejeren (lejer) et objekt til midlertidig bopæl med obligatorisk overholdelse af visse betingelser. Udlejer kan være ejer af en kommunal eller stats lejlighed, og det er på vegne af fonden, at der skal udarbejdes en kontrakt for yderligere forbindelser, der er underlagt specifikationerne i lovgivningen i Den Russiske Føderation.

Boliglovgivningen definerer ikke alene retten til at udleje en lejlighed til leje, men også de betingelser, der skal overholdes. I de fleste tilfælde indebærer sådanne relationer manglen på strenge frister for dokumentation af problemer.

Kommerciel leje: hvad er det?

Kommerciel ansættelse indebærer obligatorisk tilgængelighed af betaling for indkvartering, som lejeren og lejer af den foreslåede facilitet tidligere har aftalt. Sådanne relationer er kompensable, men de skjuler også i sig de gensidige fordele, som begge parter har noteret.

Oftest kan arbejdsgiveren kun være en person . Samtidig kan en juridisk enhed kun deltage i udførelsen af ​​en kommerciel kontrakt, hvis de udvalgte lokaler vil blive anvendt til det tilsigtede formål, der involverer folkes bopæl.

Formålet med kommerciel udlejning kan være en lejlighed, et separat hus, et værelse. Det er således meningen at bruge et hvilket som helst isoleret rum, der er egnet til midlertidig, men samtidig behagelig levevis.

Hvis en lejlighed overvejes i en bestemt lejlighedskompleks, skal kontrakten ikke kun omfatte boligkvarteret, men også bygningens støttestrukturer, området for total udnyttelse.

Kommerciel og social leje: Hvad er forskellene?

  1. Kommerciel ansættelse kan bruges til alle genstande af boligbeholdningen. Social leje indebærer muligheden for at bruge genstande, der kun er inkluderet i kommunal eller statsfond.
  2. Social leje indebærer ubestemt kontrakt. Samtidig indgås kommerciel ansættelse i en periode på højst fem år, hvorefter en forlængelse af kontrakten er påkrævet underlagt de respektive ønsker.
  3. Kommerciel ansættelse indebærer altid frivillig samspil mellem de to parter. Når socialt ansættelsesforhold kan baseres på en administrativ handling, der udstedes af staten eller de lokale myndigheder.
  4. På grundlag af social leje er det muligt at bruge lejeydelser, og præferencebetingelserne gælder for hver person, der er hjemmehørende på grundlag af den russiske føderationskodeks. Kommerciel ansættelse betyder ikke rationering af boligareal og begrænsning af lejemængden, og parterne skal i det underskrevne dokument angive alle vigtige nuancer af deres interaktion.
  5. Social arbejdskontrakt kan kun underskrives af nære slægtninge. Kommercielle aftaler tillader selv ikke-relaterede mennesker at interagere, som ikke har noget forhold til hinanden.
  6. Den sociale kontrakt indebærer levering af andre boliger egnet til at leve, ved udsættelse. Handelsrelationer giver ikke hjælp til at finde andre genstande til at leve.

Leje et hjem: hvordan man beskytter dig selv?

  1. Uden mislykkedes skal alle dokumenter for boliger kontrolleres. Samtidig skal betaling kun ske ved modtagelse, fordi betingede aftaler ikke kan spille en vigtig rolle.
  2. Kontrakten bør indgås under hensyntagen til adskillige aspekter: Du skal angive pasdataene for hver af de to parter, den nøjagtige adresse på boligobjektet, nævne ejendomsdokumenterne, præcisere vilkårene for forholdet og lejebeløbet for den pågældende periode, alle forudbetalinger og sikkerhedsstillelse, reparationsoplysninger. Kun et sådant dokument erhverver retskraft.
  3. Når du overfører boliger til leje, skal du udstede en overførselsakte med en detaljeret beskrivelse af boligens eller husets egenskaber, tilstanden af ​​møbler, tæpper, husholdningsapparater. Overførselsloven vil forhindre ubehagelige og risikable situationer, undgå uønskede konflikter.
  4. Boliger i hvert enkelt tilfælde kan kun anvendes til et bestemt formål, som er forudbestemt af kontrakten. Alle levevilkår beskrevet i boligkoden i Den Russiske Føderation skal respekteres. Og uden tvivl bør vilkårene i kontraktforholdet gennemføres i praksis.

Ovenstående sikkerhedstips skal under alle omstændigheder tages i betragtning.

Anbefalet

Hvad er bedre end Oscillococcinum eller Kagocel, og hvordan er de forskellige
2019
Hvad er forskelligt fra boltbolten?
2019
Hvilken kaffemaskine er bedre geyser eller dryp - sammenlign og vælg
2019